ستاد دانشجویی اربعین دانشگاه تهران

با همكاري معاونت فرهنگی دانشگاه تهران

جهت تكميل ظرفيت محدود باقيمانده زمان ثبت نام تمديد شد

Telegram_Messenger   Image result for google map icon png    Instagram-logo-png-icon